Hygien- och städprodukter

Avtalsperiod: 2018-11-01 - 2021-08-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-10-31

Ramavtalsområdet omfattas av sju produktgrupper. Alla villkor är fastställda och avrop görs från en ramavtalsleverantör.

Varugrupper som ingår i ramavtalet:

  1. Handskar och skydd
  2. Påsar och Säckar
  3. Servering
  4. Personlig Hygien
  5. Rengöringsmedel
  6. Hygien och Torkpapper
  7. Städredskap och Tillbehör
Läs mer

En leverantör Vid avrop ska du vända dig direkt till den leverantör som tilldelats avtal för det upphandlingsområde som motsvarar ditt behov.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och landsting kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksteatern
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Tekniska museet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2021-07-06