Hygien- och städprodukter

Avtalsperiod: 2021-11-01 - 2023-10-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2025-10-31

Ramavtalet omfattar hygien- och städprodukter inom nedanstående 6 varugrupper, där samtliga villkor är fastställda:

  1. Hygien och Torkpapper
  2. Personlig Hygien
  3. Påsar och Säckar
  4. Rengöringsmedel
  5. Servering
  6. Städredskap och Tillbehör

Personlig skyddsutrustning ingår inte i Hygien- och städprodukter, utan finns på ramavtalsområde Personlig skyddsutrustning.

Vid avrop används den fastställda rangordningen.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Myndighetsregistret - SCB

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksteatern
SMA Maintenance
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Skansen
Sveriges Riksbank
V.S. VisitSweden AB
Senast ändrad: 2022-05-10