Frågor och svar om Hygien- och städprodukter

Krav

 • Har ni i upphandlingen ställt de miljökrav som Upphandlingsmyndigheten har tagit fram för ”kemisk-tekniska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll”?
  Svar:

  I upphandlingen ställdes krav på miljömärkning enligt Svanen, EU Ecolabel eller likvärdig miljömärkning där så är möjligt eftersom det är lättare att följa upp än rena kemikaliespecifikationer som upphandlingsmyndighetens kriterier då hänvisade till. För de produkter där krav på miljömärkning inte var möjligt lutade vi oss i första hand mot upphandlingsmyndighetens kriterier. Vi ställde även krav avseende mikroplaster efter samråd med kemikalieinspektionen.

 • Varför har det försvunnit vissa rengöringsprodukter från avtalat sortiment som fanns tidigare?
  Svar:

  Under våren 2019 gjordes en genomgång av avtalat sortiment med avseende på de miljökrav som ställdes i upphandlingen. Några produkter som fanns i prisbilagan uppfyllde inte krav på miljömärkning och fick därför tas bort från avtalat sortiment.

Avropsordning

 • Måste vi skriva ett leveransavtal innan vi kan börja avropa på detta ramavtal? Och för vilken period ska vi teckna det?
  Svar:

   Detta är ett ramavtal som har tecknats med en leverantör och där samtliga villkor fastställda. Avropsberättigade myndigheter behöver inte teckna egna leveransavtal för att avropa på detta ramavtal. Myndigheter som ändå väljer att teckna leveransavtal, t.ex. i samband med upplägg av avtal i e-handelssystem, bör ange samma giltighetstider i som ramavtalet har. 

Omfattning

 • Varför måste man köpa vissa produkter i så stora volymer som en hel hel kartong?
  Svar:

  I upphandlingen har det valts ut vissa varor som ska gå att köpa i mindre förpackningar eller enstaka enheter. Detta gjordes för de varor som ingick i upphandlingens s.k. varukorgar. Om man tittar i prisbilagan finns det en kolumn för ”minsta möjliga beställbara enhet”.  Det ska finnas åtminstone ett alternativ för de vanligaste typerna av produkter som kan köpas i mindre mängd. Procurator är en grossist som köper och tar emot leveranser i större förpackningar direkt från tillverkarna. Det blir en extra administrativ och logistisk kostnad för dem att bryta upp och splittra upp dessa större förpackningar till mindre förpackningar eller till enstaka produkter. Därför har vi inte ställt krav på att alla ca 5000 produkter som ingår i ramavtalet ska kunna köpas styckvis.

 • Kan man avropa andra produkter än de som finns i prisbilagan på avropa.se?
  Svar:

  Nej, ramavtalet omfattar enbart produkterna i prisbilagan. Leverantören har rätt att byta ut utgående produkter men inte lägga till nya.