Måste vi skriva ett leveransavtal innan vi kan börja avropa på detta ramavtal? Och för vilken period ska vi teckna det?

 Detta är ett ramavtal som har tecknats med en leverantör och där samtliga villkor fastställda. Avropsberättigade myndigheter behöver inte teckna egna leveransavtal för att avropa på detta ramavtal. Myndigheter som ändå väljer att teckna leveransavtal, t.ex. i samband med upplägg av avtal i e-handelssystem, bör ange samma giltighetstider i som ramavtalet har. 

Senast ändrad: 2020-11-09