Har ni i upphandlingen ställt de miljökrav som Upphandlingsmyndigheten har tagit fram för ”kemisk-tekniska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll”?

I upphandlingen ställdes krav på miljömärkning enligt Svanen, EU Ecolabel eller likvärdig miljömärkning där så är möjligt eftersom det är lättare att följa upp än rena kemikaliespecifikationer som upphandlingsmyndighetens kriterier då hänvisade till. För de produkter där krav på miljömärkning inte var möjligt lutade vi oss i första hand mot upphandlingsmyndighetens kriterier. Vi ställde även krav avseende mikroplaster efter samråd med kemikalieinspektionen.

Senast ändrad: 2020-11-09