Varför har det försvunnit vissa rengöringsprodukter från avtalat sortiment som fanns tidigare?

Under våren 2019 gjordes en genomgång av avtalat sortiment med avseende på de miljökrav som ställdes i upphandlingen. Några produkter som fanns i prisbilagan uppfyllde inte krav på miljömärkning och fick därför tas bort från avtalat sortiment.

Senast ändrad: 2020-11-09