Kan man avropa andra produkter än de som finns i prisbilagan på avropa.se?

Nej, ramavtalet omfattar enbart produkterna i prisbilagan. Leverantören har rätt att byta ut utgående produkter men inte lägga till nya.

Senast ändrad: 2020-11-09