Varför måste man köpa vissa produkter i så stora volymer som en hel hel kartong?

I upphandlingen har det valts ut vissa varor som ska gå att köpa i mindre förpackningar eller enstaka enheter. Detta gjordes för de varor som ingick i upphandlingens s.k. varukorgar. Om man tittar i prisbilagan finns det en kolumn för ”minsta möjliga beställbara enhet”.  Det ska finnas åtminstone ett alternativ för de vanligaste typerna av produkter som kan köpas i mindre mängd. Procurator är en grossist som köper och tar emot leveranser i större förpackningar direkt från tillverkarna. Det blir en extra administrativ och logistisk kostnad för dem att bryta upp och splittra upp dessa större förpackningar till mindre förpackningar eller till enstaka produkter. Därför har vi inte ställt krav på att alla ca 5000 produkter som ingår i ramavtalet ska kunna köpas styckvis.

Senast ändrad: 2020-11-09