Kontorsmateriel

Avtalsperiod: 2015-08-22 - 2019-08-21 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-08-21

Detta ramavtalsområde omfattar kontorsmateriel som används inom den dagliga verksamheten. Vissa kontorsmaskiner, elartiklar, datortillbehör och ergonomiska produkter kan också införskaffas här. Ramavtalet är indelat i totalt 11 produktkategorier.

På detta ramavtal är det möjligt att avropa kontors- och kopieringspapper i små volymer (maximalt en halv pall per kalendermånad och beställande enhet). Med beställande enhet menas myndighetskontor/leveransadress. En halv pall motsvarar 24 kartonger A4 papper. Observera att vid avrop över gränsvärdet är inte ramavtalsleverantörerna skyldiga att erbjuda avtalade priser på de delar som överskrider gränsvärdet. För beställning av kontors och kopieringspapper i större volymer hänvisas till separat ramavtal för kontorspapper.

Vid avrop bör myndigheter använda "Blankett för anmälan av avrop" som finns under Gemensamma dokument nedan. Detta underlättar registrering mot rätt avtal och prislista i leverantörens system. De som avropat skåpservice på tidigare ramavtal ska också använda blanketten vid nya avrop.

Staples har nu utvecklat sin webbutik med en särskild del för avtalat sortiment som finns sorterat under en egen katalog (KamK Avtalssortiment).

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
AB Svenska Spel
Casino Cosmopol AB
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Chalmers tekniska högskola, stiftelse
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank