Kontorsmateriel

Avtalsperiod: 2019-09-30 - 2023-09-29 Förlängningsoption max t.o.m: 2023-09-29

Detta ramavtal omfattar kontorsmateriel fördelat på 10 olika varugrupper samt tillhörande tjänster för skåpservice, avisering och inbärning. Ramavtalet omfattar inte kontorspapper, hygien- och städprodukter, möbler och inredning eller IT-tillbehör.

Obs! För att börja avropa på det nya ramavtalet vill ramavtalsleverantören Staples att alla avropsberättigade myndigheter fyller i "Blankett för anmälan av avrop" och skickar den till:

anbud.corporate.SE@lyreco.com

Blanketten fungerar som underlag för registrering mot rätt avtal och prislista i Staples system. Den fungerar också som underlag för att ansluta det nya ramavtalet till myndigheters e-handelssystem.

Läs mer

En leverantör Vid avrop ska du vända dig direkt till den leverantör som tilldelats avtal för det upphandlingsområde som motsvarar ditt behov.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
AB Svenska Spel
Akademiska Hus Aktiebolag
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Nordregio
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
RISE Research Institutes of Sweden AB
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2022-08-29