Frågor och svar om Kontorsmateriel

Pris

  • Varför kan inte hela sortimentet i ramavtalet ingå i prisutvärderingen så att alla varorna blir billiga?
  • Varför är priserna på vissa varor i ramavtalet högre än i Staples publika webbshop?
  • I prisbilagan är artiklarna markerade som Öppen varukorg, Dold varukorg och Övrigt sortiment. Vad är det för skillnad? Och ingår även övrigt sortiment i ramavtalet?

Leverans

  • På Staples följesedel står "restorder under 200 kr levereras ej". Är detta korrekt enligt ramavtalet?
  • Angående leveranstiden 3 dagar resp. 7 dagar, punkt 2.17.1. Leveranstid i Ramavtalet. Hur vet vi att en vara som tillhör Övrigt sortiment är en lagerlagd vara resp. icke lagerlagd vara utifrån Prisbilagan?

Kontrakt

  • Enligt den blankett som ska skickas till Staples står det att anmälan gäller för hela avtalsperioden, inklusive förlängningar av Kammarkollegiet. Har vi möjlighet att göra ett avrop på en begränsad period, t ex 2019-11-01 – 2020-10-31 och ska vi i så fall specificera detta?