Enligt den blankett som ska skickas till Staples står det att anmälan gäller för hela avtalsperioden, inklusive förlängningar av Kammarkollegiet. Har vi möjlighet att göra ett avrop på en begränsad period, t ex 2019-11-01 – 2020-10-31 och ska vi i så fall specificera detta?

Ja, Avropsberättigade väljer själva för vilken period de vill avropa och de behöver inte ange exakta uppgifter om det i förväg. Blanketten är till för Staples interna rutiner för att registrera in myndigheterna på rätt sortiment och rätt priser i sitt system. Om ni vet att ni bara kommer att avropa en begränsad period kan ni ange det i blanketten som frivillig information till Staples.

Senast ändrad: 2020-11-09