I prisbilagan är artiklarna markerade som Öppen varukorg, Dold varukorg och Övrigt sortiment. Vad är det för skillnad? Och ingår även övrigt sortiment i ramavtalet?

Ja, alla varor i prisbilagan utgör avtalat sortiment. Varor som ingått i upphandlingens Öppna eller Dolda varukorgar är särskilt markerade med ett Pos.nr. För dessa varor har det ställts specifika krav i upphandlingen. Vilka dessa krav är framgår av respektive varukorg som finns publicerade på avropa.se.

Senast ändrad: 2020-11-09