Varför är priserna på vissa varor i ramavtalet högre än i Staples publika webbshop?

Staples har många olika kunder som är knutna till olika avtal med olika priser. De har webbshopar för både privatpersoner och företag. Priserna för en och samma vara kan variera mellan olika kunder men också mellan olika tidsperioder och tillfälliga kampanjer. De har inte någon ”officiell grundprislista” som man kan jämföra ramavtalets priser emot. I upphandlingen av det nya ramavtalet gjordes en prisutvärdering på ca. 880 varor via en s.k. varukorg. Dessa varor utgjorde den största försäljningsvolymen enligt statistik från tidigare år och har fördelaktiga priser i ramavtalet. Sedan fick leverantörerna även skicka med ett övrigt nettoprissatt sortiment som också ingår i ramavtalet men som endast delvis ingick i prisutvärderingen via en s.k. dold varukorg. Staples skickade med ca. 6700 i ett övrigt sortiment och där är prisnivån mer varierad. Även om en viss vara är billigare i deras publika webbshop vid ett visst tillfälle är det inte säkert att den alltid kommer att vara det pga. deras rörliga prissättning. Det tidigare ramavtalet innehöll enbart ett avtalat sortiment på ca. 750 artiklar som prisutvärderades via en varukorg. Det kom mycket synpunkter på att det var ett för smalt sortiment och många inköp fick göras utanför ramavtalet. I det nya ramavtalet har man därför lagt till ett övrigt nettoprissatt sortiment som ingår i ramavtalet.

Senast ändrad: 2020-11-09