Varför kan inte hela sortimentet i ramavtalet ingå i prisutvärderingen så att alla varorna blir billiga?

I en upphandling via en varukorg måste man beakta följande faktorer:

• För varje position/vara i varukorgen måste man ange exakt beskrivning på krav på funktion, mått, kvalitet, ev. miljömärkning etc.
• För varje position/vara måste man ange en bedömd volym som kommer att avropas. Denna volym måste bygga på faktisk försäljningsstatistik som finns tillgänglig.
• Varje position/vara måste vara så vanligt förekommande att tillräckligt många leverantörer kan tillhandahålla den och kunna lämna anbud.
• När anbuden från leverantörerna kommer in måste alla varor som alla leverantörer har offererat för samtliga positioner kontrolleras avseende ställda krav.

Detta innebär att det av både praktiska och upphandlingsjuridiska skäl inte går att göra en varukorg som innehåller samtliga artiklar leverantörerna kan offerera. Prisutvärderingen måste koncentreras till de artiklar som avropas mest för att få bäst effekt på prisbilden totalt sett.

Senast ändrad: 2020-11-09