Kontorspapper - Leverans mer än en hel pall - avrop genom förnyad konkurrensutsättning

Avtalsperiod: 2018-11-01 - 2022-10-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-10-31

Ramavtalet för kontorspapper innefattas av två delområden.

Delområde A

Leverans av papper upp till en hel pall, vilket innebär avrop genom fast rangordning där man vänder sig till den som är rangordnad som nummer 1.

Här kan man avropa maximalt en pall per kalendermånad och beställande myndighet/ leveransadress.

Delområde B

Leverans av papper mer än en hel pall, vilket innebär avrop genom förnyad konkurrensutsättning där man skickar sin avropsförfrågan till samtliga ramavtalsleverantörer.

Läs mer

Här väljer du avropsform

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Nordiska museet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2022-06-17