Ljuskällor

Avtalsperiod: 2015-03-02 - 2019-03-01 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-03-01

Detta ramavtal har gått ut

Giltighetstiden för detta ramavtal har utgått och det är för närvarande avtalslöst.

Vad händer nu?

Handlingarna till det nu utgångna ramavtalet återfinns under "Utgångna ramavtal". I dagsläget pågår en upphandling inom området, för mer information om denna se nedan.