Personlig skyddsutrustning

Avtalsperiod: 2021-06-10 - 2023-06-09 Förlängningsoption max t.o.m. 2024-06-09

Ramavtalet för personlig skyddsutrustning omfattar 46 artiklar inom 11 varugrupper som har kravställts och specificerats i en varukorg.

Avrop sker genom att använda särskild fördelningsnyckel – uträkningsmall som finns under fliken gemensamma dokument. Rangordningen baseras på ramavtalsleverantörernas aktuella priser och varor vid avropstillfället, samt den avropande myndighetens specifika avrop av produkter och volym.

Varugrupper som ingår i ramavtalet:
Andningsskydd, Förkläden, Handskar, Handdesinfektion och ytdesinfektionsmedel, Hörselproppar, Munskydd, Operationsmössa och hårnät, Overaller, Skoskydd, Skyddsglasögon och visir, Ärmskydd

Ramavtalet omfattar inte övriga hygien- och städprodukter.

Läs mer

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagsförvaltningen
Riksteatern
Stiftelsen Röda korshemmet
Swedavia AB
Senast ändrad: 2022-12-01