Gåvokort och presentkort

Här finns ramavtal gällande gåvokort och presentkort.

  • Gåvokort

    Med gåvokort avses ett värdebevis som har ett på förhand bestämt penningvärde som kan användas för att välja produkter eller upplevelser från ett utvalt sortiment (Notera att kategorin välgörenhet....

  • Presentkort

    I dagsläget pågår en upphandling inom området, för mer information om denna se nedan.

  • Profil- och presentartiklar

    Statens inköpscentral har beslutat att inte upphandla Profil- och presentartiklar på nytt.