Till innehåll på sidan

Frågor och svar om Gåvokort

Avrop

 • När kan avropsblanketten användas?
 • Måste man använda avropsblanketten?

Krav

 • Kan man kravställa på att kategorin upplevelser enbart ska omfatta digitala eller fysiska upplevelser?

Leverans

 • Är det möjligt att vid avrop kravställa på ett digitalt utskick av gåvokort?

Omfattning

 • Kan man kravställa på att alla kategorier i ramavtalet ska ingå i en förnyad konkurrensutsättning?
 • Går det att avropa välgörenhetsprodukter från ramavtalet?
 • Är det möjligt för medarbetare att byta in gåvokortet mot kontanter?
 • Vad är skillnaden mellan ett gåvokort och ett presentkort?

Pris

 • Vilket värde kan ett gåvokort ha för att utgöra en skattefri julgåva?
 • Vad är det för mervärdesskatt (moms) på Gåvokort?
 • Får ramavtalsleverantörerna fakturera frakt?

Villkor

 • Vad är den längsta giltighetstiden ett gåvokort kan ha?