Till innehåll på sidan

När kan avropsblanketten användas?

Avropsblanketten är framtagen för att användas vid förnyad konkurrensutsättning. Notera att blanketten är frivillig att använda.

Senast ändrad: 2022-12-19