Kan man kravställa på att kategorin upplevelser enbart ska omfatta digitala eller fysiska upplevelser?

Ja, det är enligt ramavtalet möjligt att specificera och ytterligare definiera vad som avses med upplevelser i det enskilda avropet.

Senast ändrad: 2020-12-22