Är det möjligt att vid avrop kravställa på ett digitalt utskick av gåvokort?

Ja, det är enligt ramavtalet möjligt att kravställa på digitala lösningar för distribution av gåvokorten.

En rekommendation är att på förhand stämma av med myndighetens interna IT-funktion för att säkerställa att t.ex. större e-postutskick kan mottas.

Senast ändrad: 2021-02-09