Är det möjligt för medarbetare att byta in gåvokortet mot kontanter?

Nej, gåvokort får inte bytas mot kontanter.

Senast ändrad: 2020-12-22