Går det att avropa välgörenhetsprodukter från ramavtalet?

Nej, kategorin välgörenhet har utgått eftersom välgörenhetsgåvor ska förmånsbeskattas.

Senast ändrad: 2021-10-06