Kan man kravställa på att alla kategorier i ramavtalet ska ingå i en förnyad konkurrensutsättning?

Ja, vid avrop kan man ställa krav på att produkter från ramavtalets alla kategorier ska kunna gå att välja från. Notera att kategorin välgörenhet inte går att avropa.

Senast ändrad: 2021-11-23