Vad är skillnaden mellan ett gåvokort och ett presentkort?

Med gåvokort avses ett värdebevis som har ett på förhand bestämt penningvärde som kan användas av mottagaren av gåvokortet för att välja produkter eller upplevelser från ett utvalt sortiment.

Med presentkort avses ett värdebevis som har ett på förhand bestämt penningvärde och som mottagaren kan använda som betalningsmedel för köp av en produkt eller upplevelse i en angiven butik, butikskedja, restaurang eller andra liknande inköpsställen.

Senast ändrad: 2020-12-22