Får ramavtalsleverantörerna fakturera frakt?

Ja, det är enligt ramavtalet ok att ramavtalsleverantörerna fakturerar för frakt av de faktiska gåvorna. Kostnad för själva utskicket av gåvokorten och eventuellt gåvobevis ska inte utgå.

Den billigaste fraktmetoden ska användas om inte annat har avtalats med avropande myndighet. I en förnyad konkurrensutsättning är det således möjligt att kravställa på att frakt ska ingå.

Senast ändrad: 2020-12-22