Till innehåll på sidan

Vad är det för mervärdesskatt (moms) på Gåvokort?

Det är olika momssatser beroende på vilket innehåll gåvokortet har. Ett gåvokort som innehåller flera olika kategorier av produkter har som huvudregel en momssats på 25 %.

Notera att ett gåvokort som enbart innehåller livsmedel har en lägre momssats (12 %). Även gåvokort som enbart innehåller böcker har även de en lägre momssats (6 %).

Senast ändrad: 2020-12-22