Till innehåll på sidan

Vilket värde kan ett gåvokort ha för att utgöra en skattefri julgåva?

Beloppsreglerna har under 2021 justerats och en julgåva är skattefri för anställda om värdet inte överstiger 500 kr inklusive moms.

Gåvokort som är tänkta att användas som julgåvor ska ha ett marknadsvärde som högst uppgår till den beloppsgräns som gäller för skattefri julgåva enligt gällande skatteregler.

Med anledning av pandemin finns det under 2021 även tillfälliga möjligheter att ge ytterligare skattefria gåvor.

Senast ändrad: 2021-09-08