Vad är den längsta giltighetstiden ett gåvokort kan ha?

Gåvokorten har enligt ramavtalet en giltighetstid på minst ett (1) år från det datum som överenskommits om. Vid avrop i förnyad konkurrensutsättning går det att specificera och kravställa på att en längre giltighetstid ska gälla.

Senast ändrad: 2021-11-23