Frågor och svar om Kaffeautomater

Avrop

 • Har alla leverantörer täckning i hela landet?
 • Kan avrop göras av enbart kaffe, te och andra förbrukningsvaror till automater man redan äger?
 • Ska vi göra avrop för hela myndigheten i ett enda avrop?

Avropsordning

 • Kan vi göra avrop på samma sätt som vi gjorde i de utgångna ramavtalen?

E-handel

 • Ska vi ha kvar nuvarande leverantörs kaffe-, och tepriser i vårt e-handelssystem?

Kontrakt

 • De nuvarande kontrakten vi har med leverantörer, vad händer med dessa?

Omfattning

 • Kan avrop göras av automat som kopplas till vattentank?

Utvärdering

 • Det verkar som att vissa automater i takprislistorna jämfört med de automater som offereras i avropssvaren inte överensstämmer?
 • Får leverantör lämna högre priser, i sitt avropssvar, än de som finns angivna i takprislistan?

Vara

 • Behöver vi ange vilket tryck kaffeautomaten bör ha som vi beskriver i behovsbeskrivningen?
 • Bör vi beskriva vilken typ av kaffe vi föredrar?
 • Ska vi fortsätta avropa kaffe och te av leverantören till de automater vi nu har kontrakt med eller ska vi avropa från den nya leverantören?
 • Tydligen så kan begagnad automat offereras av ramavtalsleverantör. Hur hanterar vi det?
 • Vad avses med de olika konfigurationerna, brygg-, espresso-, och kombinationsautomat?
 • Vilka skillnader kan finnas mellan de tre olika storlekarna på automater? Liten, mellan eller stor automat.