Kan avrop göras av enbart kaffe, te och andra förbrukningsvaror till automater man redan äger?

Det kan man göra. Man behöver göra en förnyad konkurrensutsättning av behovet och för att kunna utföra förnyad konkurrensutsättning krävs att man gör en behovsanalys. Detta görs troligen enklast genom att titta på tidigare års förbrukning. De varor man sedan avropat kan förslagsvis läggas in i er e-handelslösning för senare beställningar.

Senast ändrad: 2019-07-03