Kan vi göra avrop på samma sätt som vi gjorde i de utgångna ramavtalen?

Nej, ni måste göra en förnyad konkurrensutsättning. Läs alla stöddokument under ”Gemensamma dokument”

Senast ändrad: 2019-07-03