De nuvarande kontrakten vi har med leverantörer, vad händer med dessa?

Ni har kvar nuvarande automater och kontrakt tills dessa löper ut (enligt ert kontrakt). Om ni gjort ett avrop och skrivit ett nytt kontrakt med en leverantör så kan ni utlösa den option för det kontor och/eller den automat som avses under förutsättning att ni haft den automaten med i ert avrop. Om ni följt våra rekommendationer så borde ni, med lite tid, kunna få samma kontraktstider för alla era automater i er myndighet. Detta kanske inte sker förrän tidigast i samband med att nästa ramavtalsupphandling är klar, beroende på när kontraktstiderna löper ut. Läs alla stöddokument under ”Gemensamma dokument”.

Senast ändrad: 2019-07-03