Det verkar som att vissa automater i takprislistorna jämfört med de automater som offereras i avropssvaren inte överensstämmer?

Det har uppmärksammats att leverantörernas avropssvar avseende automater inte alltid stämmer överens med de automater som finns angivna i takprislistorna. Det kan handla om benämningsfel eller automaternas indelning i de olika konfigurationerna, m.m. Kammarkollegiet rekommenderar avropsberättigad att vid minsta tveksamhet begära förtydliganden från ramavtalsleverantör. Kammarkollegiet jobbar med att göra prislistorna mer förståeliga. Tidigast i slutet på oktober har leverantörer möjlighet att justera sina uppgifter enligt ramavtalet. Vid frågor kontakta ramavtalsansvarig.

Senast ändrad: 2019-07-03