Behöver vi ange vilket tryck kaffeautomaten bör ha som vi beskriver i behovsbeskrivningen?

Det kan vara bra att ange detta om det är viktigt att en espresso ska vara bryggd under tryck. En espressobryggare har ett tryck på minst 8 bar som inte övriga automater nödvändigtvis har

Senast ändrad: 2019-09-05