Ska vi fortsätta avropa kaffe och te av leverantören till de automater vi nu har kontrakt med eller ska vi avropa från den nya leverantören?

Ni rekommenderas att avropa kaffe och te av den leverantör ni har kontrakt med för varje automat, avseende utgånget ramavtal. Det kan därmed innebära att nya automater avropade på det nya ramavtalet inte har samma leverantör av vare sig kaffe, te eller av service.

Senast ändrad: 2019-07-03