Vad avses med de olika konfigurationerna, brygg-, espresso-, och kombinationsautomat?

Kammarkollegiet kommer att ta fram ett förtydligande om vad de olika konfigurationerna innebär.

Senast ändrad: 2019-07-03