Frågor och svar om Vattenautomater

Avrop

 • Har alla leverantörer täckning i hela landet?
  Svar:

  Det har uppmärksammats att endast ett fåtal av leverantörerna har täckning i hela landet. Om avropsberättigad vill ha större konkurrens vid ett avrop så bör avropsberättigad kanske överväga att vissa delar av myndighetens kontor, som ligger i områden med liten täckning, avropas separat.

 • Ska vi göra avrop för hela myndigheten i ett enda avrop?
  Svar:

  Ja det rekommenderas. Men om myndigheten har många anställda utspridda i landet kan det vara enklare att dela upp myndigheten i t.ex. regioner. Läs alla stöddokument under ”Gemensamma dokument”.

Avropsordning

 • Kan vi göra avrop på samma sätt som vi gjorde i de utgångna ramavtalen?
  Svar:

  Nej, ni måste göra en förnyad konkurrensutsättning. Läs alla stöddokument under ”Gemensamma dokument”

Kontrakt

 • De nuvarande kontrakten vi har med leverantörer, vad händer med dessa?
  Svar:

  Ni har kvar nuvarande automater och kontrakt tills dessa löper ut (enligt ert kontrakt). Om ni gjort ett avrop och skrivit ett nytt kontrakt med en leverantör så kan ni utlösa den option för det kontor och/eller den automat som avses under förutsättning att ni haft den automaten med i ert avrop. Om ni följt våra rekommendationer så borde ni, med lite tid, kunna få samma kontraktstider för alla era automater i er myndighet. Detta kanske inte sker förrän tidigast i samband med att nästa ramavtalsupphandling är klar, beroende på när kontraktstiderna löper ut. Läs alla stöddokument under ”Gemensamma dokument”.

Omfattning

 • Kan avrop göras av automat som kopplas till vattentank?
  Svar:

  Nej, alla automater ska kopplas in mot kallvattenledning. Det kommer att finnas automater som inte kan kopplas till vattenledning men dessa automater, typ storköksbryggare, torde snarare utgöra ett komplement till avropade automater som just har kopplats till vattenledning.

Utvärdering

 • Får leverantör lämna högre priser, i sitt avropssvar, än de som finns angivna i takprislistan?
  Svar:

  Nej.