Frågor och svar om Vattenautomater

Avrop

  • Har alla leverantörer täckning i hela landet?
  • Ska vi göra avrop för hela myndigheten i ett enda avrop?

Avropsordning

  • Kan vi göra avrop på samma sätt som vi gjorde i de utgångna ramavtalen?

Kontrakt

  • De nuvarande kontrakten vi har med leverantörer, vad händer med dessa?

Omfattning

  • Kan avrop göras av automat som kopplas till vattentank?

Utvärdering

  • Får leverantör lämna högre priser, i sitt avropssvar, än de som finns angivna i takprislistan?