Har alla leverantörer täckning i hela landet?

Det har uppmärksammats att endast ett fåtal av leverantörerna har täckning i hela landet. Om avropsberättigad vill ha större konkurrens vid ett avrop så bör avropsberättigad kanske överväga att vissa delar av myndighetens kontor, som ligger i områden med liten täckning, avropas separat.

Senast ändrad: 2019-07-03