Ska vi göra avrop för hela myndigheten i ett enda avrop?

Ja det rekommenderas. Men om myndigheten har många anställda utspridda i landet kan det vara enklare att dela upp myndigheten i t.ex. regioner. Läs alla stöddokument under ”Gemensamma dokument”.

Senast ändrad: 2019-07-03