Får leverantör lämna högre priser, i sitt avropssvar, än de som finns angivna i takprislistan?

Nej.

Senast ändrad: 2019-07-03