Belysningsarmaturer

Detta ramavtalsområde omfattar delområden Arbetsplatsarmaturer och Inredningsarmaturer

  • Arbetsplatsarmaturer

    I delområdet ingår arbetsplatsarmaturer för antingen vägg, golv, bord eller tak som ljussätter individuell arbetsplats i kontorsmiljö. Det primära syftet med arbetsplatsarmaturer är att ge en för kontorsarbete belysningsmässigt fullgod arbetsmiljö. Gemensamt....

  • Inredningsarmaturer

    I delområdet ingår inredningsarmaturer för antingen vägg, golv, bord eller tak och som har en visuellt trivselskapande effekt med hjälp av ljuset och/eller utseendet/designen. De är inte avsedda för ljussättning av individuell arbetsplats. Gemensamt för samtliga....