Klädförvaring och småfacksskåp - Förnyad konkurrensutsättning

Avtalsperiod: 2015-01-08 - 2018-10-14 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-01-07

Detta delområde omfattar inredning till omklädningsrum, entréer samt förvaring i låsta fack, t.ex. elevskåp. Endast produkter i leverantörernas pris-/produktlistor får avropas. Ett mindre antal varor finns att avropa via rangordning och övrigt sortiment går att avropa via förnyad konkurrensutsättning. Kundanpassade varor och produktnära tjänster går endast att avropa via förnyad konkurrensutsättning. Tillbehör går också att avropa.

Läs mer

För att välja avropsordning klicka nedan

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer
  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/