Arbetsplatsarmaturer

Avtalsperiod: 2019-09-16 - 2021-09-15 Förlängningsoption max t.o.m: 2023-09-15

Detta delområde omfattar arbetsplatsarmaturer för antingen vägg, golv, bord eller tak som ljussätter individuell arbetsplats i kontorsmiljö. Gemensamt för samtliga armaturer är att de har någon form av stickpropp. Det finns även specialarmaturer och tillbehör att avropa. Endast produkter i leverantörernas produktlistor kan avropas. Till snabbguide

Det är inte möjligt att avropa armaturer för fast installation.

Avrop ska ske med tillämpning av särskild fördelningsnyckel om beräknat varuvärde uppgår till 100 000 SEK enligt de priser som presenteras i produktlistorna. Vid avrop där värdet överstiger 100 000 SEK ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas: Vid avrop som föregås av förnyad konkurrensutsättning kan bättre prisvillkor överenskommas än de priser som presenteras i ramavtalsleverantörernas produktlistor.

Vid avrop genom särskild fördelningsnyckel finns ingen rangordning mellan ramavtalsleverantörerna.

Läs mer

Här väljer du avropsform