Varför är inte ramavtalsleverantörerna intresserade av att köpa våra begagnade möbler?

Det kan bero på hur gamla möblerna är, hur attraktiva dom är att kunna sälja vidare eller möjligheten för ramavtalsleverantörerna att lagerhålla fler möbler. Man kan nog tänka sig att möbler av typen förvaring av äldre modell och stora arbetsbord inte är av så stort intresse. Möbler från 70-90-talen är inte lika attraktiva som möbler från 10-20-talen. Försök att analysera och titta på vad som idag är "trenden" avseende kontorslokaler innan avrop. Unika möbler skulle kunna vara av mer intresse även om de är äldre.

Senast ändrad: 2022-02-21