Hur gör vi om vi tänker oss avropa t.ex. stoppade möbler men vill klä om möblerna?

Tyvärr måste detta bli två avrop. Först behöver man göra ett avrop från delområde Anskaffning av möbler för att sedan göra ett nytt avrop från Cirkulära tjänster. Möjligheten att få lagerhålla avropade möbler hos leverantör bör kontrolleras vid avrop. Det krävs ju ett nytt avrop vilket fördröjer leverans för att få möblerna renoverade.

Senast ändrad: 2022-02-21