Förvaring i plåt

Avtalsperiod: 2019-09-16 - 2021-09-15 Förlängningsoption max t.o.m: 2023-09-15

I delområdet ingår olika typer av skåp i plåt för förvaring av kläder, personliga tillhörigheter, datorer, handlingar m.m. Det finns även tillbehör att avropa. Endast produkter i leverantörernas produktlistor kan avropas. Till snabbguide

Det är inte möjligt att avropa t.ex. brand- eller säkerhetsklassade förvaringslösningar i detta delområde, se ”Säker förvaring”.

Avrop ska ske med tillämpning av särskild fördelningsnyckel om beräknat varuvärde uppgår till 300 000 SEK enligt de priser som presenteras i produktlistorna. Vid avrop där värdet överstiger 300 000 SEK ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas: Vid avrop som föregås av förnyad konkurrensutsättning kan bättre prisvillkor överenskommas än de priser som presenteras i ramavtalsleverantörernas produktlistor.

Vid avrop genom särskild fördelningsnyckel finns ingen rangordning mellan ramavtalsleverantörerna.

Läs mer

Här väljer du avropsform