Klädförvaring och småfackskåp

Avtalsperiod: 2018-11-15 - 2019-09-15 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-09-15

I delområdet ingår olika typer av skåp i plåt för förvaring av kläder, personliga tillhörigheter, datorer, handlingar, etc. I området ingår inte brand- eller säkerhetsklassade förvaringslösningar. Tillbehör som har en nära koppling till området ingår i detta område.


Klädförvaring och småfacksskåp upphandlades som ett av fem delområden. Övriga områden är Förvaringslösningar för arkiv och magasin, Biblioteksinredning, Multifunktionsrum, vaktmästeri och källsortering samt Lager och verkstadsmiljö.


Avrop från detta delområde sker enligt en s.k. kombinerad avropsordning. Avrop som beräknas ha ett värde upp till och med 75 000 SEK ska genomföras genom tillämpning av en så kallad särskild fördelningsnyckel. Med särskild fördelningsnyckel avses att den avropande myndigheten väljer den ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose den avropande myndighetens behov vid avropstillfället med hjälp av en eller flera ej rangordnade parametrar. Se parametrar i vägledningen under gemensamma dokument. Ingen rangordning finns mellan ramavtalsleverantörerna.

Vid avrop som beräknas ha ett värde över 75 000 SEK ska genomföras genom förnyad konkurrensutsättning. Se parametrar i vägledningen under gemensamma dokument.

Läs mer

Här nedan väljer du avropsform